1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

15 ученици от ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ дадоха обещание като младши посланици към Европейския парламент

DSC 030515 ученици от ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ дадоха тържествено обещание като младши посланици към Европейския парламент. Домакин на церемонията по „встъпване в длъжност“ на младшите посланици бе кметът на Общината инж. Добромир Добрев. В духа на дигиталното време и на европейските приоритети, младите хора положиха своето обещание над електронен четец. „Това е прецедент в нашата история и ние сме първите посланици, които дават обещание над електронна книга – форматът на бъдещето“, каза един от ръководителите на младежите Богдана Пашева – Куманова. Младшите посланици дадоха своето обещание в присъствието и на директора на ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ Милена Димитрова и на своите ръководители, както и на директора на дирекция „Образование, култура, младежки дейности и спорт, социални дейности и здравеопазване, международни връзки“ Румяна Матеева. „Обещавам във всичките си действия като младши посланик

да спазвам и зачитам целите на Европейския съюз, които гарантират принципите на свободата, на демокрацията и на върховенството на закона. Обещавам отговорно да представлявам младите граждани на града ни и на моето училище, като защитавам техните интереси и правото им на гражданска позиция. Обещавам да работя неуморно срещу всяка проява на насилие и нетолерантност към хората. Обещавам да превърна в действие девиза на Европейския съюз – „Обединени в многообразието“. Това обещание дадоха младшите посланици над електронния четец, на който беше отворен Лисабонският договор на страница „Протокол относно чл. 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз относно присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи“.

След полагане на тържественото обещание, учениците получиха от кмета инж. Добромир Добрев специални значки на Европейския парламент – „Младши посланици“. Младежите от своя страна връчиха на градоначалника грамота за най-добър приятел на младшите посланици.

Полагането на тържественото обещание над Лисабонския договор е първата публична изява на ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ като участник в програмата за училищни посланици на Европейския парламент. „Благодарим на инж. Добромир Добрев, който прие нашата инициатива и се отзова за реализирането й. Приемаме тази добронамереност като високо доверие и като отговорност за следващите ни стъпки по осъществяване на Програмата в горна Оряховица. Тя е израз на европейско мислене, което ни мотивира и амбицира да работим целенасочено и всеотдайно за европейските и човешки демократични ценности сред младите хора на нашия град през следващата една година“, обърнаха се към кмета младежите. „Горд съм, че горнооряховско училище участва в тази надпревара на идеи, на добри дела и европейско мислене. Имате изключително отговорна задача, предстои ви много работа и се надявам, че ще бъдете активни, упорити и ще спечелите тоз престижна битка със своите връстници от страната“, пожела на младите хора инж. Добромир Добрев.

ПГЕЕ „М. В. Ломоносов“ е единственото училище в община Горна Оряховица, избрано за училище – посланик към Европейския парламент. От Област Велико Търново в надпреварата участват още Спортното училище в старата столица и СУ „Бачо Киро“ в Павликени.

Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2018/2019 година е разширила обхвата си с нови 40 учебни заведения от цяла България. Целта на инициативата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз, европейското гражданство и парламентарна демокрация и да ги подтикне към по-засилено гражданско участие в демократичния процес.

Обучителният процес в избраните училища ще обхване дейности, сред които симулационни игри, провеждане на информационни кампании, честване на Деня на Европа и др. Този етап от програмата ще бъде оценяван от Бюрото на Европейския парламент, а най-добре представилите се ще получат статут на училище посланик, както и възможност за участие в специализирани инициативи на ЕП в Страсбург и Брюксел.

Горна Оряховица

МБАЛ Свети Иван Рилски

  • Банер

Комисия за защита

  • Банер

Община приятел на детето

  • Банер

Регистрация

Качество на атмосферния въздух

  • Банер

Времето в Горна Оряховица